109066342BoekTrust bvinfo@boektrust.nl202212030316dutEUR
97894924531034BoekTrust Netherlands bv159789492453105<TitleType>01</TitleType><TitleText>Investeren in Vastgoed, Grond en Gebieden</TitleText>0A12Jouel Tiu1A01Paul Schrama2A01Wim Rust3A01Peter Vlek18Investeren in vastgoed, grond en gebieden Dit boek is speciaal geschreven voor het langjarige gebruik van vastgoed, grond en gebieden. Daarmee kunt u heel wat bereiken. Wat dacht u van leefbare steden en verduurzaming van de bestaande voorraad? Daarom focust dit boek op het effectief en efficiënt inzetten van financiële middelen, het sturen op beheersbare risico’s en een gezonde winstgevendheid. In een nieuw hoofdstuk wordt de nieuwe businesscase van de energie-exploitatie gepresenteerd. Samenbrengen theorie en praktijk Dit boek biedt de benodigde theoretische financiële kennis van het totale vastgoedproces: van grondexploitatie tot en met gebruiksfase. Vervolgens wordt de link gelegd met de vastgoedpraktijk door het uitwerken van maar liefst 52 praktijkvraagstukken, van eenvoudige tot meer complexe aard. Over de auteur Hoofdauteur Peter J. Vlek is expert director bij Fakton en verantwoordelijk voor het ontwikkelen, delen en borgen van kennis op het terrein van vastgoedrekenen en financiële modellen. Samen met een aantal collega’s heeft hij de kennis van vastgoedrekenen, die sinds 1981 binnen Fakton is opgebouwd, in dit boek verzameld, bewerkt en vastgelegd. Over dit boek organiseert uitgever SPRYG Real Estate Academy cursussen en opleidingen in Nederland en België. Check www.spryg.com/vastgoedrekenen.401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=D91D2067F6FFBF1B0DD20CF726AE6273401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=D91D2067F6FFBF1B0DD20CF726AE6273Centraal Boekhuis0IP4147.15