109066342BoekTrust bvinfo@boektrust.nl202209270209dutEUR
97894646284934BoekTrust Netherlands bv159789464628494<TitleType>01</TitleType><TitleText>Black Lives Matter: voor elkaar met elkaar</TitleText>0A01Chris Beuker18In dit boek neemt Chris Beuker zijn lezers mee in zijn boeiende en inspirerende zoektocht naar wat zoal vooraf is gegaan aan de Black Lives Matter-beweging in de Verenigde Staten. Door wie, wanneer, waarom en hoe zijn de zaden geplant van deze beweging. Daarvan worden enkele voorbeelden gegeven van vooral de menselijke dimensie en verbindingen gezocht met bewegingen, ook in ons land, in het bijzonder de communistische. Zo wordt aandacht besteed aan wat Martin Luther King Jr. één van de belangrijkste thema’s van zijn tijd noemde, namelijk het communisme. In Nederland, bij velen onbekend. Ook roept de schrijver zijn lezers op, dat we als mens geroepen zijn medemens te zijn en ons te begeven buiten de deur van onszelf om zodoende solidair en geëngageerd te zijn. Om in de woorden van de dichter Bertolt Brecht voorwaarts te gaan en niet te vergeten. Chris Beuker (1946) schreef onder meer het boek Etty Hillesum, verwevenheid met het communisme (2020), is oud-docent drama en kunstenaar, en was jarenlang werkzaam in het hoger onderwijs. 401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=FF3AB59239E11D1B10A854254A6140D0401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=FF3AB59239E11D1B10A854254A6140D0Centraal Boekhuis0IP421.95