109066342BoekTrust bvinfo@boektrust.nl202212030208dutEUR
97890895487634BoekTrust Netherlands bv159789089548764<TitleType>01</TitleType><TitleText>Het verwenste kind</TitleText>0A01Babet M. Ch. Bruns18 Het verwenste kind neemt de lezer mee op een haast onmogelijk begaanbare levensweg van een mens die er eigenlijk niet had moeten zijn. Van de biologische moeder niet, die het afstond en daarna van de adoptiemoeder niet die het op alle denkbare manieren afwees vanaf het moment dat duidelijk werd dat het kind over een eigen identiteit beschikte waarop zij geen invloed had. Het boek beschrijft de pogingen van de moeder haar giftige invloed toch te doen gelden. Om hier niet aan ten onder te gaan ontwikkelt het kind talloze manieren om zich onzichtbaar te maken. <br> <p> Babet Bruns heeft gekozen voor een thematische indeling waarbij de ervaring van het jonge meisje wordt afgewisseld met de feitelijke terugblik vanuit de volwassenheid. De lezer krijgt zo inzicht in de wisselwerking tussen het beschadigde kind en de buitenwereld en de uitwerking in het volwassen leven. Het maakt dit boek tot een waardevol document voor therapeuten die werken met mensen die kampen met trauma's door adoptie en mishandeling. <br> <p> 'Het boek van Babet Bruns is boeiend, spannend bijna en zal niet alleen voor mij herkenbaar zijn. Het is uitstekend geschreven. De opbouw en structuur maken het boek erg geschikt voor discussies. Dit boek is voor het adoptieveld en zeker voor hulpverleners een grote aanwinst.' <br> <p> Prof. Dr. René A.C. Hoksbergen, Emeritus hoogleraar adoptie, september 2016. <br> <p> Babet Bruns (1968) is schrijver en levenspadbegeleider. Het is haar drijfveer om mensen wakker te maken op levensgebieden waar het sluimert. In haar praktijk Wegwijs in Bewustzijn adviseert ze mensen bij bewustwordingsprocessen die een gezond welzijn bevorderen. Ze geeft lezingen en schrijft boeken, artikelen en biografische verhalen. <br> <p> "Ik leef en werk vanuit de overtuiging dat de mate van gezondheid en de mate waarin iemand in staat is te leven vanuit zijn eigen kracht onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn." 401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=8A7D87FE0C127B8866FF44C04B15B35D401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=8A7D87FE0C127B8866FF44C04B15B35DCentraal Boekhuis0MD419.50