109066342BoekTrust bvinfo@boektrust.nl202104111502dutEUR
97890777679034BoekTrust Netherlands bv159789077767900<TitleType>01</TitleType><TitleText>De taal van het nieuwe normaal</TitleText>0A01Ton den Boon18De coronapandemie van 2020 veranderde niet alleen onze samenleving, maar ook onze taal. Het Nederlands kreeg er in korte tijd honderden, zo niet duizenden nieuwe woorden en uitdrukkingen bij. De taalveranderingen volgden het verloop van de pandemie op de voet. Aanvankelijk lag het accent op medische termen. Vervolgens kwamen er talloze woorden voor ons lockdowngedrag bij. Ten slotte kreeg de wereld ná corona - ‘het nieuwe normaal’ oftewel de anderhalvemetersamenleving – vorm in onze taal. In De taal van het nieuwe normaal schetst Ton den Boon deze taalontwikkelingen en de patronen daarin. Hij doet dit in 50 columns, waarin hij telkens een (taal)aspect van de coronapandemie, de lockdown en de anderhalvemetersamenleving bespreekt. De columns staan op alfabetische volgorde tussen de ruim 1000 trefwoorden van de coronalijst Ton den Boon is taalpublicist (onder meer in Trouw) en de Nederlandse hoofdredacteur van de Dikke Van Dale. Tijdens de pandemie hield hij een coronawoordenboek bij (www.coronataal.nl), waar de landelijke en internationale media - zelfs het Amerikaanse CNN - aandacht aan besteedden. 401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=A584F793E7D89B134B110655A6952857401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=A584F793E7D89B134B110655A6952857Centraal Boekhuis0IP412.50