109066342BoekTrust bvinfo@boektrust.nl202012020534dutEUR
97890765420534BoekTrust Netherlands bv159789076542058<TitleType>01</TitleType><TitleText>Als de kat van huis is ...</TitleText>0B01H. van Marum1B01M. Cazemier2A12J. Postel18In dit boek zijn de meest gangbare Nederlandse (4000) spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen bijeengebracht. De taal verandert voortdurend. Modieuze uitdrukkingen zijn meestal geen lang leven beschoren en verdwijnen na verloop van tijd. <br/>Sommige zegswijzen hebben echter de tijd overleefd en zijn al heel oud. Omdat ze zo kernachtig of beeldend iets uitdrukken, worden ze van generatie op generatie doorgegeven. Voor een goed begrip van dergelijke uitdrukkingen kan de ontstaansbron dan belangrijke informatie leveren. Vandaar dat bij veel spreekwoorden en gezegden in dit boek vermeld wordt aan wie of waaraan zij ontleend zijn.<br/>Alle verzamelde spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen zijn voorzien van een beknopte omschrijving die de betekenis aangeeft. Daarmee wordt duidelijk in welke situatie of context de uitdrukkingen toegepast kunnen worden.<br/>De 4000 spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen vormen een Nederlandse cultuurschat. Het lezen of bladeren in dit boek is een zoektocht naar die schat. Onderweg zult u daarbij stuiten op prachtige illustraties van Joke Postel die op haar eigen wijze veel van de spreekwoorden 'verbeeld' heeft.401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=50701100552A1F9DEF419011AA328276401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=50701100552A1F9DEF419011AA328276Centraal Boekhuis0IP421.50