109066342BoekTrust bvinfo@boektrust.nl202109181409dutEUR
97890686860734BoekTrust Netherlands bv159789068686074<TitleType>01</TitleType><TitleText>Atlas Amstelland</TitleText>0B01Erik Schmitz1B01Menne Kosian2B01Jaap Evert Abrahamse18Atlas Amstelland - Biografie van een landschap presenteert de geschiedenis van Amstelland in een reeks nieuw getekende kaarten, gebaseerd op de resultaten van recent onderzoek. Daarop is te zien hoe dit landschap zich ontwikkelde van veenwildernis tot geliefd groengebied aan de rand van Amsterdam.<br/><br/><br/>Het veenmoeras aan de rand van de bewoonde wereld werd ontgonnen vanaf de elfde eeuw. Een deel van de Amstel werd gegraven om water uit het veen af te voeren. In de dertiende eeuw kwam een nieuwe macht op: Amsterdam. Het stadje bij de dam in de Amstel groeide in de Gouden Eeuw uit tot een van de grootste metropolen van Europa.<br/><br/>De nabijheid van de stad veroorzaakte grote veranderingen in Amstelland. Veel land veranderde door turfwinning in water en werd vervolgens drooggemaakt. Het laagliggende veen kon onder water worden gezet ter verdediging van Amsterdam. In de loop der eeuwen raakten stad en land steeds meer met elkaar vergroeid. De laatste zestig jaar zijn grote delen van Amstelland volgebouwd. Deze rijk geïllustreerde atlas laat zien dat het landelijk gebied niet te begrijpen is zonder kennis van de stad, en andersom.<br/>401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=9869358067A5604FB8365028DA25456A401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=9869358067A5604FB8365028DA25456ACentraal Boekhuis0CS434.50