109066342BoekTrust bvinfo@boektrust.nl202106231559dutEUR
97890216818134BoekTrust Netherlands bv159789021681818<TitleType>01</TitleType><TitleText>Vuurspuwen</TitleText>0A01Caja Cazemier18Fien (15) baalt ontzettend van het samengestelde gezin waar ze ineens deel van uitmaakt. Hoezo bemoeit haar moeders nieuwe man zich met háár? En waarom gelden er andere regels voor de stiefkinderen? Aan haar wordt nooit gevraagd of ze het eens is met de keuzes van de volwassenen in haar leven. Als alle veranderingen haar leven op z’n kop zetten, is ze niet bang om van zich te laten horen!<br> Fien is een felle meid. Maar als haar boosheid niks oplost, zoekt ze onverwachte manieren om de aandacht te trekken, en dat lukt… Uiteindelijk vindt Fien in zichzelf de kracht om haar veranderde leven vorm te geven.401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=298CEE00CB11937DF28719124E7FA229401https://cbonline.boekhuis.nl/pls/cover/p_get_cover_fe?p_hash=298CEE00CB11937DF28719124E7FA229Centraal Boekhuis0NP415.99